خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۹

اپراتور ۵۰۰۰۹ صرفا یک نوع ارایه میگردد و تنها میتوانید متناظر با شماره موبایلتان آن را تهیه کنید مانند ۵۰۰۰۹۱۲xxxxxx
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۹XXXXXXXXX ۱۴ ۹۵.۰۰۰

مزایا:

  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -