خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۵

اپراتور ۵۰۰۰۵ برخلاف، اپراتور های دیگر با ۵ عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۵XXXXXXXXX ۱۴ ۴۵.۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۵XXXXXXXX ۱۳ ۹۰.۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۵XXXXXXX ۱۲ ۲۰۰.۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۵XXXXXX ۱۱ ۳۰۰.۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۵XXXXX ۱۰ ۵۰۰.۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۵XXXX ۹ ۷۰۰.۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۵XXX ۸ استعلام شود
۸ ۵۰۰۰۵XX ۷ استعلام شود
۹ ۵۰۰۰۵X ۶ استعلام شود

مزایا:

  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -