خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۴

اپراتور ۵۰۰۰۴ برخلاف، اپراتور های دیگر با ۵ عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۴XXXXXXXXX ۱۴ ۴۵.۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۴XXXXXXXX ۱۳ ۱۵۰.۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۴XXXXXXX ۱۲ ۲۰۰.۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۴XXXXXX ۱۱ ۳۰۰.۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۴XXXXX ۱۰ ۵۰۰.۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۴XXXX ۹ ۷۰۰.۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۴XXX ۸ استعلام شود
۸ ۵۰۰۰۴XX ۷ استعلام شود
۹ ۵۰۰۰۴X ۶ استعلام شود

مزایا:

  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -