خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۲

اپراتور ۵۰۰۰۲ برخلاف، اپراتور های دیگر با ۵ عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۲XXXXXXXXX ۱۴ ۲۰.۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۲XXXXXXXX ۱۳ ۹۰.۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۲XXXXXXX ۱۲ ۱۵۰.۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۲XXXXXX ۱۱ ۳۰۰.۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۲XXXXX ۱۰ ۵۰۰.۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۲XXXX ۹ ۷۰۰.۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۲XXX ۸ استعلام شود
۸ ۵۰۰۰۲XX ۷ استعلام شود
۹ ۵۰۰۰۲X ۶ استعلام شود

مزایا:

  • امکان خرید سرشماره ۸ رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا ۱۵ رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)
  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
  • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -