خطوط اختصاصی اپراتور ۵۰۰۰۱

اپراتور ۵۰۰۰۱ برخلاف، اپراتور های دیگر با ۵ عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱۵ ۱۰.۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱۴ ۲۰.۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۱XXXXXXXX ۱۳ ۹۰.۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXX ۱۲ ۱۸۰.۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۱XXXXXX ۱۱ ۳۰۰.۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۱XXXXX ۱۰ ۵۰۰.۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۱XXXX ۹ ۷۰۰.۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۱XXX ۸ استعلام شود
۹ ۵۰۰۰۱XX ۷ استعلام شود
۱۰ ۵۰۰۰۱X ۶ استعلام شود

مزایا:

  • امکان خرید سرشماره ۸ رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا ۱۵ رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)
  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
  • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -