خطوط اختصاصی اپراتور ۳۰۰۰

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله ۹۰% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۴۰.۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۹۰,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱۲۰.۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود
خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مزایا:

  • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال متوسط
  • تعرفه مناسب پیامک

معایب:

  • عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی
  • شرایط انتخاب شماره کمی نامناسب (اپراتور ۳۰۰۰ تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط ۳۰۰۰ بیشتر از ۸ رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط ۸ رقمی ما را دارید)