خطوط اختصاصی اپراتور ۱۰۰۰

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام
غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۳۵.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۵۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۱۵۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۱۷۵.۰۰۰ ۳۵۰.۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۳۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۴.۹۰۰.۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ نا موجود
۹ ۱۰۰۰XX ۶ نا موجود

مزایا:

  • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
  • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • تعرفه مناسب پیامک

معایب:

  • عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی