خطوط اختصاصی اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶ ویژه مشترکین تلفن ثابت استان تهران و البرز

خط ثابت با پیش‌شماره ۰۲۱ و ۰۲۶ امکان ثبت خطوط پیامکی معادل خطوط تلفن ثابت شما را فراهم می سازید البته اگر در تهران یا البرز ساکن هستید و امکان تماس سریعتر را برای دریافت کنندگان پیامک فراهم می کند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۸ ۲۱.۸۰۰
۲ ۰۲۱XXXXX ۵ ۲۱.۸۰۰
۳ ۰۲۱XXXX ۴ ۲۱.۸۰۰

مزایا:

  • ثبت خطوط معادل شماره تلفن تهران و کرج (امکان تماس پس از دریافت پیامک)
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • بدون تداخل با خطوط تلفن
  • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
  • سرعت ارسال متوسط

معایب:

  • عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی
  • عدم پوشش پیش شماره سایر استان‌ها